Zador (1.7)
Faire toutes les paires chinoises
PowerMac/iMac/ iBook (G3/233 Mhz)
32 Mo Ram
OS 9
****
3,2 Mo