Take Away! (1.3)

Trouver toutes les paires

Mac 60 Mhz
8 Mo Ram
OS 7.5
**
2 Mo