MacTaipei (1.O)

Trouver toutes les paires chinoises

Mac 60 Mhz
8 Mo Ram
OS 7.5
*
324 Ko